Auces novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē pārdod 2-istabu dzīvokli Lielaucē, Ezermaļi-8, sākumcena 2200 eiro!

Feb 4

26432523

Sazināties

Sludinājums apraksts

  1. “Ezermaļi”-8, Lielaucē, Lielauces pagastā, Auces novadā, kadastra numurs 4676 900 0039, kas sastāv no divistabu dzīvokļa 53,5 m2 platībā un 534/10848 pie dzīvokļa piederošām kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas.
Nosacītā sākumcena – 2200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR.
Izsole notiks 2020.gada 10.martā plkst. 10.30.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 220,00 EUR Auces novada pašvaldības norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsoles noteikumi pieejami – http://www.auce.lv/pasvaldiba/izsoles-un-konkursi/izsoles/
 
Izsole notiks Auces novada pašvaldības administrācijas ēkā (zālē, 2.stāvā) Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā.
Izsoles noteikumi pieejami arī Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā (ēkas 1.stāvā), darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pirmdienās līdz plkst.19.00; piektdienās līdz 14.00).
Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Auces novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā no 2020.gada 7.februāra līdz 2020.gada 9.marta plkst.16.00.
Tālruņi uzziņām vai nekustamā īpašuma apskates saskaņošanai 63744787 vai 26432523.

Pievienot atsauksmi

Sludinājuma reitings: