Tiesu izpildītājs pārdot 3-istabu dzīvokli Lielaucē, “Ezermaļi”, sākumcena 1700 eiro!

Jan 21

63085414

Sazināties

Sludinājums apraksts

Zemgales apgabaltiesas 107.iecirkņa zvērināts tiesu izpildītājs Rudīte Slivjuka, prakses vieta Atmodas iela 19-255, Jelgavā, rīko Sandim Munkevičam piederošā nekustamā īpašuma “Ezermaļi” – 18, Lielauce, Lielauces pag., Auces nov., kadastra Nr. 4676 900 0007, pirmo izsoli. Piedzinējs – AKF Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā, Akmeņu iela 14, Rīga. Nekustamais īpašums sastāv no trīsistabu dzīvokļa, kas izvietots mazstāvu daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā ar kopējo platību 67,7 kv.m., pie dzīvokļa īpašuma piederoša kopīpašuma 677/10848 domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 46760040073002). Nekustamā īpašuma novērtējums – EUR 1700,00. Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – EUR 1700,00. Izsoles solis – EUR 170,00. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākums – 2020. gada 16. janvārī un izsoles noslēgums – 2020. gada 17. februārī plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē līdz 2020. gada 5. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 170,00 EUR, zvērinātas tiesu izpildītājas Rudītes Slivjukas reģ.Nr.LV05046610019 depozīta kontā – VALSTS KASE, konta Nr.LV78TREL9199098001000, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, pieejama Elektronisko izsoļu vietnē.

Pietiekties šeit – https://izsoles.ta.gov.lv/izsole/8e6b6def-bcdf-42f0-bd5f-80f5f653b8ba

Pievienot atsauksmi

Sludinājuma reitings: